Det blir ingen toalett för 2,6 miljoner

Engelsbergsbygdens intresseförening får nej av Fagersta kommun på önskemålet att installera en toalett i tegelbyggnaden nära stationshuset. Kostnaden skulle bli alldeles för hög.

Intresseföreningen har hört av sig till Fagersta kommun om att det behövs besökstoalett i Ängelsberg. Det räcker inte med utedasset på Oljeön när turister strömmar till.

Föreningen skriver att Ängelsberg under decennier utmärkt sig som besöksmål men att allmän toalett saknas vilket vållar problem.
Föreningen har varit i kontakt med ägaren till en mindre byggnad på stationsområdet som sagt sig vara villig att upplåta den till en permanent besökstoalett.

Föreningens önskan är att Fagersta kommun kontaktar fastighetsägaren för att se över möjligheterna till att ha en besökstoalett på plats inför turistsäsongen i år.

NVK konstaterar att byggnaden har arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter, men att den är i tekniskt undermåligt skick och kräver omfattande byggåtgärder för att bli en offentlig toalett. Det krävs även samråd om kultur- och miljövärdena, samt bygglov.

Byggnaden är inte ansluten till varken vatten eller avlopp och belysningen är ålderstigen och inte i drift. Det krävs grävarbeten med mera för att dra in det sanitära. Dessutom måste skiffertaket varsamt plockas bort och återmonteras på nytt tak eftersom nuvarande läcker och har rötskador.

Bedömningen från NVK är att kostnaden för att bygga om den lilla tegelbyggnaden till toalett skulle gå på 2,6 miljoner kronor, plus drift- och underhållskostnader. Det tycker kommunstyrelsen är för dyrt och avslår förslaget.

%d