Skolan kommer inte att godkänna frånvaro från lunchen

Skolan i Skinnskatteberg kommer inte att acceptera frånvaro från lunchen. Det klargör skolledningen i ett brev till föräldrar och vårdnadshavare i kommunen.

”Skolan serverar näringsriktiga måltider varje dag och det är väldigt viktigt att eleverna äter lunch för att kunna prestera och må bra under sin skoldag”, påpekar Stina G Nyman, Cecilia Lindberg och Michaela Sjöstrand i brevet.

De berättar att det finns elever som av olika anledningar inte vill äta lunch och att det ofta har en negativ påverkan på deras prestation och mående under skoldagen och att det har kommit till deras kännedom att vissa elever väljer att fasta under en begränsad period och inte något man på skolan kan ställa sig bakom.

”Genom att närvaron är obligatorisk i matsalen för alla på skolan blir det ett mindre steg att faktiskt äta lunch, eftersom man ändå behöver vara på plats och inte ges alternativet att gå någon annanstans.”

”Eleverna behöver näring under dagen för att kunna prestera och må bra. Vi kommer inte att tillåta några undantag för de elever, utan klasserna går och äter tillsammans, precis som vanligt. Alltså kommer vi inte att godkänna ”anmäld frånvaro” vid lunch”, skriver Stina G Nyman, Cecilia Lindberg och Michaela Sjöstrand.

%d bloggare gillar detta: