Landskapsarkitekt anlitad för att få ordning på Vilhelminaparken

Kommunstyrelsen i Fagersta avslog e-motionen om att återställa dammen med konstverket Skeppstecknet mitt i. Istället ser en landskapsarkitekt nu över vad man bör göra för att uppnå den försköning som misslyckades i och med asfalteringen.

E-förslaget från Rolf Bärekrans om att återge parken sitt tidigare utseende med en damm fick snabbt långt mer än tillräckligt med röster för att kommunstyrelsen skulle bli tvungen att ta upp det. Vid senaste mötet yrkade Peter Lilja och Bertil Fredriksson, SD, på att förslaget skulle antas, men blev nedröstade.

NVK har i samråd med Stöd och styrning yttrat sig över e-förslaget och konstaterat att dammen var i dåligt skick och skulpturen Skeppstecknet avstängd för att förhindra att orent vatten spreds i parken. Att återuppbygga dammen och placera Skeppstecknet där skulle med stor sannolikhet ge samma resultat som tidigare, resonerar man.

NVK arbetar istället tillsammans med en landskapsarkitekt på att ta fram en övergripande plan för Vilhelminaparken. E-förslaget avslogs därför med hänvisning till planen, där inslag av vatten absolut kan vara ett alternativ, påpekar kommunstyrelsen.

%d bloggare gillar detta: