Västanfors ska få belyst gångstråk för 2,5 miljoner

Nu börjar det röra på sig om det sedan länge utlovade gångstråket efter sjön Aspens strand i Uggelbo. NVK har tagit fram en kalkyl på strandpromenaden som landar på drygt 1,2 miljoner kronor för Fagerstas del efter att staten ställer upp med lika mycket.

NVK konstaterar att alla orter i landet inte har tillgång till ett sådant vackert sjöläge som Västanfors och att man ser en stor potential i Uggelboområdet. Man vill på sikt anlägga en belyst strandpromenad ända från riksväg 68 fram till Skeppmoraviken.

”Syftet med detta är att skapa ännu bättre möjligheter och förutsättningar för människor att kunna ta sig till och uppleva natur- och rekreationsområden i sin närhet”, säger NVK:s utredare och påpekar att denna insats skulle vara till stor glädje för Fagerstas invånare och medverka till höjd livskvalitet. Dessutom blir den ett vackert blickfång från riksväg 66 kvällstid.

För att behålla strandpromenadens naturliga karaktär föreslås den följa sjön och beläggas med grus. Minimalt med träd ska tas ned. Det ska placeras ut sittbänkar och eventuellt anläggas några större grillplatser med vindskydd.

Den första etappen ska byggas från reningsverket fram till Uggelbo trädgård och den andra fram till Skeppmoraviken. Nu återstår bara klartecken från politikerna så att arbetet kan ske redan till sommaren.

%d bloggare gillar detta: