Notan redan före byggstart: 25 miljoner kronor

Rivningen av Norrbygården går nu in i sitt slutskede. Och när det är klart ska bygget av Fagerstas nya äldreboende sättas igång. Men redan nu är notan upp i drygt 24 miljoner för köp och rivning, plus 2 miljoner för omdragning av fjärrvärme.

Placeringen av äldreboendet började med att man valde grusplanen på Uggelbo. Men när kalkylen på 168 miljoner kom drog kommunledningen öronen åt sig och tittade åter på att bygga om Norrbygården, som socialnämnden först avfärdat som omodern för dagens krav och sedan ändrade sig och sa att den skulle passa efter ombyggnad.

Redan då vänstern styrde kommunen var Norrbygården på tapeten då Landstinget erbjöd ett köp för en krona. Men socialnämnden avstyrkte redan då. Byggnaden ansågs otidsenlig och felplacerad med tanke på utsikten.

Fagersta kommun köpte ändå Norrbygården för 15,5 miljoner i februari 2020 för att bygga om den till äldreboende, men ändrade sig igen för att det var svårt att få det acceptabelt och beslutade att riva och bygga nytt. Vad kostnaden för rivningen skulle bli har varit oklart fram till nu, men på fredagen kom beskedet.

– Kostnaden för rivningen av gamla Norrbygården samt gamla patologbyggnaden och restaurangen som rivs i ett senare skede eftersom att den kommer att användas som byggetablering istället för byggbodar uppgår till 8,6 miljoner kronor, berättar NVK:s fastighetschef Oscar Bogren för FN.

Till det kommer oförutsedda kostnader på cirka 2 miljoner för ny fjärrvärme från Ringvägen till de fastigheter som Stenhusen fortfarande äger på sjukhusområdet.

Vad själva äldreboendet kommer att kosta är inte klart än. Upphandling pågår och när den är klar ska politikerna ge klartecken för byggstart. Målet är att det ska ske under hösten.

%d bloggare gillar detta: