Mobilt närvårdsteam startas av Fagersta och regionen

Fagersta kommun och Region Västmanland startar ett gemensamt pilotprojekt med ett mobilt närvårdsteam.

Närvårdsteamet ska ge en trygg och nära vård i hemmet som är anpassad till individen. Teamet blir ett tillägg för patienter som är för sjuka för att enbart skötas via kommunal hemsjukvård och vårdcentralen och samtidigt för friska för att vårdas på sjukhus, uppger region Västmanland.

– Teamet kommer att erbjuda vård till de mest sjuka äldre oavsett boendeform och till personer som har avancerad hemsjukvård. Vården kommer att ske i hemmet i stället för på sjukhusen, berättar Beate Kärrdahl Bedics projektägare Mobila närvårdsteamet Norra noden.

Bedömningen av om en patient ska anslutas till närvårdsteamet görs av teamet. En anslutning innebär att närvårdsteamet sköter all sjukvård kring patienten till dess läget är mer stabilt. Det kommer även att finnas direktinläggningsplatser på avdelning 1, Västmanlands sjukhus Fagersta, för de som är anslutna till teamet.

Teamet bemannas av sjuksköterskor, läkare och rehabpersonal från slutenvården och kommunerna. Vård i hemmet förstärkt med läkare förväntas höja vårdkvaliteten och samtidigt minska antalet akuta vårdbesök och återinläggningar på vårdavdelning.

Under 2023 kommer även Norbergs- och Skinnskattebergs kommun att ingå i piloten.

%d bloggare gillar detta: