Bäverdamm hindrar vattnet från att nå Melingssjön

Bäcken som ska förse Melingssjön med vatten är nästan torrlagd när den når övergången mellan Hindric Pers och Meling. Orsaken är att bävrar täppt igen flödet med en stor damm.

Det har fått till följd att vattennivån är lägre än normalt i Melingssjön och inte når upp till överkanten av dammen vid gång- och cykelbanan mellan Floravägen och Paradiset. Den damm som tidigare lagats med stora mängder lera för att hålla vattnet kvar i Melingssjön.

Istället har det bildats en större och en mindre sjö i området norr om den så kallade Blindtarmen, grusvägen mellan Frodevägen och Gamla Norbergsvägen.

Flera som hört av sig till Fagersta Nyheter säger att de kontaktat kommunen men fått beskedet att bäverdammen inte ligger på kommunens mark och att man inte kan ta bort den.

”Men miljö- och bygg måste väl kunna beordra markägaren att få bort dammen. Jag har ringt dit, men inte fått något svar”, säger en Fagerstabo.

Enligt Länsstyrelsen får endast markägare och jakträttsinnehavare utan ansökan göra ingrepp i bävrars dammar. Bäverdammen, men inte boplatsen (bäverhyddan), får förstöras utan att söka tillstånd 1 maj–30 september.

Bäverhyddan och den dammbyggnad som reglerar vattennivån vid boplatsen betyder mycket för bäverns möjligheter att överleva vintern. Is och för lågt vattenstånd kan orsaka att bävern få svårt att komma åt sitt matskafferi och att den inte får tillräckligt skydd. Att riva boplatser och dammbyggnader under vinterhalvåret kan därför orsaka skada och djur­plågeri. Rivning är därför förbjudet under del av eller hela året.

Bäverdammar kan skapa översvämningar och därmed skador på till exempel väg och järnväg, jordbruksmark och vattentäkter. Länsstyrelsen får ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad.

%d bloggare gillar detta: