Så kan vi skapa trygghet i Fagersta

INSÄNDARE

Rapporter strömmar in i vårt medvetande konstant hur vi ska göra för att säkra oss från den otrygga tillvaro som vi befinner oss i, samtidigt som de flesta av oss lever i en god och sund harmoni med tillvaron. Men, de som inte gör det bör och ska tas på allvar och situationen idag lämnar mycket i övrigt att önska vad det gäller just tryggheten.

Vi förknippar den ofta med den kriminalitet som drabbar allt fler för var dag som går.
Otryggheten florerar dock inte enbart i samband med de kriminella, utan förekommer nog i större utsträckning inom familjens fyra väggar, tyvärr, på både psykisk och fysisk nivå.

Det är en naiv tanke att tro att sånt fixas på en mandatperiod, med andra ord, det kommer att ta tid. Vissa saker som berör de mest uppseendeväckande elementen, de mest allvarliga brotten, kan kanske med hjälp av lagförändringar och så vidare ordnas upp, kanske.

Det som behövs är en långsiktig strategi, tro inte på en politiker som säger att bara vi får makten så kommer det snart att blir mycket tryggare, det funkar inte så, vi behöver tid. Tid att bygga på relationer och tillit bland mycket annat. Vi behöver rätt människor på de rätta platserna för att kunna åstadkomma de förändringar jag tror att många med mig vill ha och önskar sig, en trygg plats att bo och verka på.

Vi behöver kunskap, erfarenheter, en god förmåga att se saker på sikt, tålamod och ett gott samarbete för att detta ska kunna bli en verklighet.
Detta är mina egna tankar för att kunna skapa ett tryggare Fagersta, i första hand, en tryggare värld på lite längre sikt.

Eigil Nielsen, Vänsterpartiet

%d bloggare gillar detta: