I Demokraterna blundar vi inte för sambandet mellan droger och våld

Bosse Axelsson efterlyser krafttag mot det ökande våldet i samhället och belyser vilket samband det har med alkohol och narkotikamissbruket.

Han efterlyser också ett effektivt förebyggande arbete som, enligt Bosse, idag enbart bedrivs i enstaka kommuner men som borde genomföras nationellt. Det förebyggande arbetet har enligt IOGT resulterat i goda resultat och en minskad brottslighet.

I Norberg har vi på olika sätt försökt att beskriva kopplingen mellan stölderna och våldsbrotten som drabbar oss med alkohol och narkotikamissbruket. Det är ett missbruk som kryper oroväckande långt ner i åldrarna och slår sönder tryggheten både för den familjen där missbruket pågår men också för de som blir utsatta för våld eller blir bestulna på sin cykel eller bil.

Vi har sedan partiet bildades 2017 drivit frågan att vi i Norberg skall ha fältförlagda socialsekreterare/uppsökare. De skall tillsammans med hyresvärdar och polisen både kartlägga och försvåra tillvaron för de som idag ägnar sig åt försäljning och missbruk av alkohol och droger. Det skall göra livet surt för dem som försörjer sig på detta och de skall också se till att personer som missbrukar ställs inför valet att få socialtjänstens hjälp att sluta med missbruket eller att inte få något mer pengastöd av socialtjänsten.

Det kommer också att göra livet lättare för dem som idag oroar sig för var deras barn är på kvällarna. Stoppar vi missbruket så räddar vi också våra barns framtid.

I Socialdemokraternas och vänsterns Norberg blundar man idag för både sambandet och de uppenbara problem som alkohol och droger skapar i vårt samhälle. Det är dags att vakna upp och ett första steg för dig som väljare är att lägga rösten på oss Demokrater som inte blundar.

Norberg kan bättre – rösta på Demokraterna i Norberg den 11 september.

Demokraterna i Norberg

Christer Filipsson (DiN)

Magdalena Andersson (DiN)

Magnus Söderlund (DiN)

%d bloggare gillar detta: