Människan har kraften att rädda planeten

INSÄNDARE

Larmrapporterna om extremvärme, stormar och översvämningar duggar tätt. Klimatet har förändrats och vi har inget annat val än att lära oss att leva inom planetens gränser – om vi vill överleva. Att lagstifta är makthavarnas verktyg. Vi folkbildare tror att vi kommer en bra bit genom frivillighet, kunskap och människans egen drivkraft att påverka sin omvärld.

Inom folkbildningen går den ekologiska hållbarheten som en röd tråd genom det mesta av det vi gör. Några av studieförbunden har en uttalad miljöprofil, men alla ägnar vi oss åt djur och natur i en eller annan form. Förutom våra traditionella studiecirklar som fågelskådning, svampplockning, odling och kompostering, tar vi ekotänket ett steg längre genom cirklar i hur du skapar en hållbar garderob, hur du förbereder dig för att klara en kris, hur du kan bemöta klimatförnekare och hur du kan kombinera skräpplockning med jogging – plogging.

Folkbildningen organiserar biodlare som bidrar till närproducerad honung och bättre skördar genom binas pollinering. Här samlas också de som vill skaffa höns för äggproduktion i mindre skala. Vi har villaägarna som vill veta vad deras träd ger för äpplen och hur de ska beskäras på bästa sätt. Under folkbildningens stora paraply ryms även jägarna, som förutom att ta jägarexamen lär sig att söka efter trafikskadat vilt, och sportfiskarna som inte bara lär sig att binda flugor utan också får sätta sig in i de regler som gällerför fritidsfisket. Lika välkomna är de deltagare som istället vill lära sig vegetarisk eller vegansk matlagning.

Gamla kunskaper om hur det går till att fermentera livsmedel, laga mat efter säsong, färga textilier med sådant som finns i naturen eller lära sig att slå en äng med lie, riskerar att dö ut med äldre generationer men bevaras genom våra cirklar. Förutom att värna kulturarvet bidrar sådana kunskaper till att främja den biologiska mångfalden och artrikedomen.

Byggnadsvård, återbruk och fröbytardagar är andra populära teman hos oss. Det säger något om den tid vi lever i och människors längtan efter det genuina, hållbara livet, fjärran från slit och släng och stress. Lantbruket och de gröna näringarna är en naturlig del av folkbildningen som har en viktig roll för vårt lands självförsörjningsgrad. Vi vill laga mat från grunden och veta vad vi lägger på tallriken. Vi vill förstå insekters, växters och andra arters känsliga samspel i naturen. Vi vill vårda naturen och vara en del av den.

Föreningar som Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Fältbiologerna, Scouterna, Hushållningssällskapet och Jordens Vänner återfinns hos oss. Vi är medlemmar i den regionala organisationen Förbundet Agenda 2030. Vi har föreläsningar om allt från solceller till invasiva arter, cirklar i att bygga sitt eget Tiny house för att leva kompakt, minimalistiskt och miljövänligt, projektet Svett & Watt som ökar kunskapen om energifrågor inom idrottsrörelsen.

Nyligen anordnades Västmanlands första BioBlitz, en 24-timmars inventering av djur- och växtlivet på Södra Björnö. Inget kunde vara mer sant när det gäller att forma vår gemensamma framtid än det gamla talesättet – ingen kan göra allt, alla kan göra något.

Vår exploatering av naturen har ett högt pris. Planeten börjar säga ifrån nu. Extremväder, allt fler utrotningshotade arter ochförstörda livsmiljöer är några tydliga exempel på det. Vi behöver hitta bättre sätt att leva i samklang med naturen innan det är för sent. Folkbildningen har varit med om att förändra samhället förr och vi kan göra det igen. Vi är gärna med på den resan, precis som vi har varit de senaste hundra åren.

Styrelsen för Västmanlands länsbildningsförbund

Maria Engelfeldt, Folkuniversitetet

Eva-Marie Rasmusson, ABF

Joakim Öhrndalen, Studieförbundet Vuxenskolan

Lars Forsmark, Västerås folkhögskola

Karin Ekstedt, Studiefrämjandet

Kristin Pleick, RF-SISU

Josefin Nyström, Ibn Rushd, Jenny Jogensjö, Tärna Folkhögskola

Roger Karlsson, Bilda

Eva Lundqvist, Hästsportens folkhögskola

Madeleine Landhage, Medborgarskolan

Irja Convalius, NBV

Peter Thederan, Sensus

Margaretas Abelli, Kulturens

%d bloggare gillar detta: