Vi använder de 70 miljoner som Norberg varje år slösar bort på kvalitetsbrister

Replik på Fredrik Johanssons, Vänsterpartiet i Norberg, insändare

Fredrik, du har rätt i att Demokraterna inte budgeterade några egna resurstillskott till skolsektorn inför 2022. Det enkla svaret till det är att skolorna redan har tillräckliga resurser för att genomföra de satsningar som krävs.

Jämför vi med andra likvärdiga kommuner ligger kostnaden i Norberg för grundskola 1–9 per invånare högt, 15 179 kronor per invånare.

Den främsta orsaken till att skolan inte har tillräckligt med resurser beror på att kommunen har omfattande kvalitetsbrister som i sin tur genererar det man kallar för kvalitetsbristkostnader. Det är pengar som slösas bort inom alla sektorer. Sätter vi igång och åtgärdar dessa brister skulle vi kunna hämta hem 20 procent av kommunens totala budget vilket, hör och häpna, skulle motsvara 70 miljoner på årsbasis.

Det här är något som både socialdemokraterna och vänstern motarbetat under flera år. Vad det beror på är svårt att avgöra men det lutar åt att det handlar om ren och skär okunskap om hur det hänger ihop hos politiken. Den nuvarande kommunchefen Foster förstår vikten av en kvalitetssäkrad verksamhet och har påbörjat ett arbete med att förändra och förbättra kommunens lednings- och styrningsförmåga. 

Det kommer att ta tid och vi kommer inte att kunna använda dessa inbesparade pengar under de närmaste åren, därför hämtar vi hem dem 5 miljoner från det överfinansierade NVK. 

Mot bakgrund av detta är det förvånansvärt att kommunen inte har tillsatt en kvalitetschef med ansvar att upprätthålla en god kvalitet och samtidigt minimera de kostnader som den bristande kvaliteten medför. Det blir därför en av uppgifterna som Demokraterna kommer att genomföra om vi får tillräckligt inflytande. 

Det är miljoner som vi genom att effektivisera processer och utnyttjande kan vi använda till att genomföra nödvändiga satsningar på skolan och omsorgen. Det finns också utrymme till att förstärka arbetet för att stimulera näringslivet och infrastrukturen i vår kommun.

Magnus Söderlund
Christer Filipsson

Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: