Skolornas utemiljöer behöver förbättras i Fagersta

INSÄNDARE

Barn är det viktigaste vi har, vi har en skyldighet att möta barnen där de befinner sig i sin utveckling så de kan fortsätta att växa till bra, trygga medborgare.

Det har vi många bra lärare, elevassistenter, trygghetsteam med mera i skolorna som hjälper barnen med varje dag, men på rasterna behöver barnen också utmaningar via leken. Utemiljön är mycket viktig för barnens hälsa och motoriska utveckling, skolgården behöver vara utmanande, rolig, inspirerande, ha en bra bollplan, lekytor för spontanlek, bra utomhusmaterial, bra belysning en upplyst gårdsplan så barnen vill vara där även när det börjar att bli mörkt ute.

Kanske en miniscen som kan användas för spontanlek, men också för framträdanden, det kan räcka med en upphöjd trätrall runt ett träd som fungerar bra. För att få en bra uteplats på skolorna behöver en del skolgårdar uppdateras i Fagersta och göras lekvänliga för barnen.

Vi söker Ditt stöd den 11 september så våra idéer kan bli verkliga till att förbättra skolans miljö för barnen.

Ann-Christine Andersson

Päivi Kirsilä

Linus Korpi

Vänsterpartiet

%d bloggare gillar detta: