Nu måste båtar och grillar bort från Uggelbo

Nu förbereds det för den promenad- och cykelslinga som ska anläggas efter sjön Aspens strand från reningsverket och i första etappen bort till Bondevägen i östra Uggelbo.

För att arbetet ska kunna utföras utan hinder i vägen och risk för skador på egendom uppmanar NVK allmänheten att ta bort båtar, grillar och annat privat från området.

Enligt den första planen skulle sträckan placeras jäms med Sloghagsvägen men nu har man tänkt om och den kommer att i huvudsak följa strandlinjen.

”Syftet med detta är att skapa ännu bättre möjligheter och förutsättningar för människor att kunna ta sig till och uppleva natur- och rekreationsområden i sin närhet”, säger NVK:s utredare som poängterar vikten av att promenad- och cykelslingan så långt det är möjligt följer strandkanten istället för vägen.

”En belyst strandpromenad skulle dessutom försköna kommunsilhuetten kvällstid då området syns över vattnet från väg 66 vid infarten till Fagersta”, framhåller NVK:s utredare.

I en senare andra etapp kommer gång- och cykelbanan att fortsätta byggas ut söderut och ingå i ett större projekt om cykelleder i Västmanland.

%d bloggare gillar detta: