V: Är det okunskap eller fräckhet av ”oppositionen”?

INSÄNDARE

Vi undrar om det är okunskap, fräckhet eller målet att vilseleda väljarna som döljer sig bakom debattinlägget i FN. De borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna har under de senaste åtta åren haft majoritet.

Dock har de tre demokratiska borgerliga partierna inte velat medge att de styr tillsammans med SD. Nu har de ändrat sig. Socialdemokraterna har styrt i minoritet, de har under fyra år haft en majoritet mot sig. Deras val är oförståeligt för oss, vi saknar insyn i överenskommelsen, dock upp till S att svara för.

Att hävda att endast kommunstyrelsens ordförande har tillgång till hela förvaltningen är direkt felaktigt. Vi lever och verkar i en demokrati. Det är kommunstyrelsen som har tillgång till hela förvaltningen och ni har majoritet bl.a. i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Majoritetsbeslut gäller, det finns inga andra utvägar, så fungerar den representativa demokratin. 

Det ska vara mindre med tjafs i kommunpolitiken hävdar L, M, C och SD. Ni glömmer att nämna att det är ni själva som har stått för oegentligheter, men ni benämner det med ”tjafs”. Era uppsägningar utan lagliga grunder, utköp av anställda och felaktiga näringslivssatsningar har kostat skattebetalare mångmiljonbelopp.

Ni ägnade er huvudsakligen åt oegentligheter. Allt detta går att utläsa i allmänna handlingarbl.a. Avanovas utredning KS 2021-372-026, PwCs slutrapport 210331, Konkurrensverkets beslut 211116 Dnr 691/2020 ochövriga beslut.

Vänsterpartiet har varit den enda oppositionen. Vi har drivit på för bostadsbyggande (som oavbrutet saboterats av högern), klimatpolitiken (mot högernationalistiska klimatförnekare och ledningen i Socialdemokraterna som opportunistiskt hängt på) och förbättrad demokrati där folkvalda politiker och inte makthungriga chefer, tjänstemän och jäviga politiker ska styra.

Tyvärr är Liberalerna och Centerpartiet helt i ytterhögerns våld. Vi bedömer att chanserna att åstadkomma ökat bostadsbyggande, en effektiv klimatpolitik och förbättrad lokal demokrati bäst kan uppfyllas av en stabil majoritet med kompetens och erfarenhet, där står Vänsterpartiet redo. 

Allt ni klagar över hade ni kunnat genomföra om ni haft fokuspå annat än ”tjafsandet”. Er insändare innehåller just inget konkret. Vem vill inte ha bättre skola, trygghet och bort med drogerna, trygghet i äldreomsorgen (vars anslag ni medverkat till att minska) och vem vill inte ha etablering av nya företag?

Allt åt alla? Undra hur allt detta ska finansieras?  Är det skattehöjningar ni förslår? Skattehöjningar i en kommun där vi redan har bland den högsta kommunskatten? Om Skinnskatteberg ska överleva som egen kommun krävs det samverkan med andra kommuner inom flera områden anser vi.  

Det enda konkreta, ni vill bygga en ny brandstation. Ert förslag om en ny brandstation för 55 miljoner stoppades av domstol, nästan 700 medborgare protesterade efter att Folkinitiativet drev frågan. Ni gjorde allt för att stoppa Folkomröstningen, varför? Såklart ska brandkårens arbetsmiljö förbättras och nu har åtgärder vidtagits att utreda hur. Sent kan tyckas, frågan har dessförinnan blockerats i sju år (!) av er! Varför har ni systematiskt och medvetet brutit mot arbetsmiljölagen? 

Dock kvarstår frågan om prioritering! Vi har en skola som bl.a. behöver byggas ut, detta har varit känt i flera år. Hur länge ska våra barn och personal stå ut med moduler? Vi har äldreboende som behöver renoveras. Hur längre ska personalen och de boende vistas i fuktskadade lokaler? Vi har inga bostäder. Ni har stoppat SBO.

När fräckheten och okunskapen kommer överens då får orättvisan härja fritt.

Kom igen Skinnskatteberg, vi kan bättre!

Vänsterpartiet Skinnskatteberg

%d bloggare gillar detta: