Dålig arbetsmiljö stor orsak till personalbristen på sjukhusen

– Sedan många år tillbaka har Region Västmanland sämst arbetsmiljö av regionerna, vilket ses i den höga sjukfrånvaron, och att erfaren personal väljer att arbeta deltid eller sluta. Läget är akut på flera kliniker. Till exempel är vårdavdelningen stängd under sommaren i Fagersta.

Det säger Malin Gabrielsson, regionråd i opposition för KD och påpekar att problemet och det bristande politiska intresset för att åtgärda systemfelen kring arbetsmiljön fanns redan flera år innan pandemin.

– Region Västmanland har genom åren fått många miljoner kronor från staten för att stärka arbetsmiljön, utbilda fler och förändra arbetssätt – så att personalen ska orka och räcka till, påpekar Malin Gabrielsson och fortsätter:

– Dessutom finns en särskild satsning på att stärka kvinnosjukvården. Där S-styret avstod att använda hela summan till kvinnosjukvård. Det sårbara bemanningsläget inom länets mödrahälsovård och förlossning har länge diskuterats och flera utredningar har gjort, men trots det har inga politiska beslut tagits för att underlätta till exempel situationen under sommaren med en gemensam jourtelefon.

Malin Gabrielsson är kritisk mot att S-styret inte visst intresse av att vare sig styra de ekonomiska satsningarna strategiskt eller fatta nödvändiga beslut.

– Region Västmanland är i mycket stort behov av ett nytt professionellt modernt politiskt styre. Region Västmanland ska inte vara sämst i arbetsmiljöklassen år ut och år in – det är hög tid att börja lyssna på medarbetarna.

%d