M: Tid läggs på pappersarbete istället för på patienterna

INSÄNDARE

För varje läkare regionen anställer anställs även tre personer inom regionens ledning och administration. Så är fallet i Västmanland. Sedan 2018 har antalet anställda läkare inom Region Västmanland ökat med 39 personer, samtidigt har antalet anställda inom regionens ledning blivit 54 personer fler och antalet handläggare och administratörer ökat med 63.

I takt med att antalet personer i regionens ledning och administration ökar tar även administrationen i regionen alltmer plats. Det ena styrdokumentet blir längre och mer omfattande än det andra. Utredningar, forskning ochvittnesmål visar att hälso- och sjukvårdspersonalen tvingas lägga allt för mycket av sin arbetstid på administration. Tid och resurser läggs på pappersarbete i stället för det som är viktigt – mötet med patienten. Så kan vi inte fortsätta.

Moderaterna har vid flera tillfällen lyft den växande administrationen och krävt en rad åtgärder för att förbättrasituationen. En första åtgärd är att införa anställningsstopp för centralt placerade administrativa tjänster inom regionen.Organisationen är stor som den är och det finns utrymme för effektivisering. Anställningsstoppet ska inte gälla de som arbetar nära vården, exempelvis medicinska sekreterare.

Detta kombinerat med en rejäl genomlysning av krav och regleringar i syfte att minska dessa är två viktiga steg i att frigöra resurser och göra så att mer av vårdpersonalens tid kan ägnas åt patienten. Tyvärr har Socialdemokraterna aktivt motarbetat våra lösningar och förslag samtidigt som de fortsätter att bygga nya politiska strukturer och inrätta nya nämnder i regionen

Patienter som inte får vård i tid kan inte administreras bort. Men tyvärr visar även denna mandatperiod att Socialdemokraterna saknar engagemang, vilja och förslag förhur administrationen ska minska.

Efter en för lång tid vid makten har Socialdemokraterna börjat nöja sig med status quo, trots många brister och stor förbättringspotential. Vi kan inte ha 4 år till där administrationen fortsätter att expandera. Det är dags att byta ut Socialdemokraterna.

Mikael Andersson Elfgren
Oppositionsråd (M)

%d bloggare gillar detta: