Grannar erbjuds att arrendera marken med tennisbanorna

Villaägarna i närheten av de gamla tennisbanorna i Fagersta erbjuds nu att arrendera dem av kommunen för att ansvara för skötseln av området.

Det har länge diskuterats vad som ska ske med de gamla tennisbanorna mellan Riksväg 68 och Jubbacksvägen i centrala Fagersta. Det har talats om allt från att anlägga en allroundplan för spontanidrott, till att bygga ett utegym.

Men båda idéerna har fallit på att platsen anses otillgänglig med en smal, ganska brant grusväg och inga gång- och cykelbanor på Jubbacksvägen. Under många år har området vuxit igen och sett allmänt skräpigt ut.

Kommunstyrelsen beslutade därför för nästan tre år sedan att erbjuda närliggande fastighetsägare möjlighet att arrendera marken, inklusive tennisbanorna, för att själva kunna ansvara för att röjning löpande tas omhand.

En boende i närheten var i kontakt med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund sommaren 2020 om detta men har därefter inte hört något och har nu kontaktat Fagersta kommun med frågan om hur processen fortlöper.

Arbetsutskottet har därför beslutat
att ge NVK i uppdrag att erbjuda närliggande fastighetsägare möjlighet att arrendera marken och tennisbanorna för att själva ta hand om skötseln. Vad de ska ha markområdet till framgår inte av protokollet.

%d bloggare gillar detta: