Vänsterpartiets mål är att tillgodose invånarnas behov

INSÄNDARE

Vi människor är fantastiskt olika, vår syn på livet utformas efter de erfarenheter vi bär med oss och vi prioriterar efter dem. Grundbehoven är lika för alla, för vissa blir behoven tillgodosedda för andra inte.

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow förklarade i sin behovstrappa de fem olika nivåerna av mänskliga behov, varje steg behöver uppfyllas innan man tar nästa.
Med andra ord basen till vår utveckling är att behoven blir tillgodosedda.
När våra behov krockar med andras uppstår problemen. Där behöver vi ta till vår medvetenhet och intelligens för att navigera rätt för att tillgodose dessa behov utan att inskränka andras.

Behoven:
1. Fysilogi: resurserna ska tillgodose människans behov först och främst, till exempel mat, vatten, värme, och så vidare.

2. Trygghet: alla vill ha ett hem där vi kan känna oss trygga. Trygghet skapar nyfikenhet och utveckling, det skapar även friska hjärnor och dämpar negativa känslor som rädsla, ilska och skam.

3. Gemenskap: alla behöver känna sig accepterade som en del av sammanhanget, man behöver känna gemenskap och kärlek och inte känna sig som en börda jagad av blickar av avsmak som föder hat.

4. Självkänsla: känslan av eget värde. Alla vi behöver känna oss uppskattade och nyttiga för vårt samhälle, bekräftelse är som mat för själen, därför behöver vi bli bekräftade av vår omgivning.

5. Självförverkligande: med rätta förutsättningar, trygghet, gemenskap och sund självkänsla följer risktagande som är ack så viktigt för självförverkligandet vilket alla har rätt till.

Kan vi anpassa trappan över hela samhället? Varför inte?
Människor förändras och förnyas , liksom lagar och normer men behoven kvarstår. Högmod hjälper inte till förändring, inte heller ilska och rigiditet, det vi behöver mer av är empati, ödmjukhet och förståelse.
Vi måste kunna ha det för att kunna ge det och jag tycker att svenska samhället har det. Vänsterpartiet har det.

Hassan Chabbani
Vänsterpartiet

%d bloggare gillar detta: