Anna Lindgren: Socialdemokrater och vänsterpartister – ni borde skämmas!

INSÄNDARE

Ni från Socialdemokraterna och Vänstern som står bakom ett inlägg där ni försöker framställa mig som en opålitlig lögnare kan straffa sig snabbare än ni anar.

Det skriver Anna Lindgren, Demokraterna i Norberg i ett svar till S och V på deras insändare i FP där de anklagar henne för att ha fabricerat påståendet att en rektor under ett politiskt sammanträde den 16 juni sa att ”… föräldrar som vill ha dyslexiutredning på sina barn försöker bara hitta på ursäkter för sina barn som är lata…”, och att denne är olämplig för sin uppgift.

Tommy Ukkonen, S, Ingrid Hellström, S, Peter Björnberg, S, Karin Hurtig, V och Kibbe Larsson, V, borde skämmas för det sätt ni deltar i den smutsiga förtalskampanj mot mig som person som nu pågår. Politiska debatter går an men när man går över till rena lögner är gränsen nådd även för mig.

Eftersom anklagelserna är så grova mot mig som person överväger jag att lämna in en polisanmälan för grovt förtal. Inlägget, som jag ser det, kan enbart vara ägnat att omintetgöra min trovärdighet och skapa en bild av mig som en lögnare.

I sak konstaterar att jag var närvarande under hela det aktuella sammanträdet den 16 juni och kunde ta del ett anförande där den utpekade rektorn uttryckte sin åsikt om att föräldrar till barn som ville ha en utredning med dyslexi gjorde det för att de inte insåg att de egentligen var lata. 

Eftersom jag själv har ett barn med dyslexi kände jag mig både kränkt och upprörd över rektorns uttalande. Rektorn får ju personligen ha vilka åsikter som helst men inte i sin roll som rektor.

Jag blev naturligtvis häpen och kände mig nödgad att fråga rektor Vicky Åkerlund om uttalandet också var förenligt med skolans uppfattning. Hon tog avstånd från uttalandet och förnekade att det förhöll sig så och sa att alla barn som har läs- och skrivsvårigheter och utreds för dyslexi har detta.

Det som däremot är uppseendeväckande är att samtliga ledamöter som deltog på mötet och som nu tycks ha fått en kollektiv minnesförlust, hörde samma sak som jag men väljer nu att anklaga mig för att ”fabricera” uppgifterna. Det betyder att de i klartext anklagar mig för att fabulera – alltså ljuga. Med vilket syfte jag skulle vilja göra det är oklart.

Jag noterar vidare att skribenterna, i samma grad av härskarteknik, anger att Moderaternas representant Anna Kramer vitsordar att rektorn inte sagt det han i verkligheten sa. Det är inget konstigt med det eftersom Anna inte medverkade på sammanträdet under den delen av mötet och därför inte kunde hört det. Om hon nu i efterhand bekräftar sossarnas och vänsterns bild av mötet så är det en felaktig efterhandskonstruktion.

Anna Lindgren, Demokraterna

%d bloggare gillar detta: