Röj smart och gynna klimatet och miljön i sommar

INSÄNDARE

Allt fler västmanlänningar renoverar, hemmafixar och röjer förråd på semestern. Det är en fantastisk chans att ge värdefulla material nytt liv – och klimatet och miljön en knuff åt rätt håll. Det skriver Peter Dahlberg, regionchef på miljöföretaget Ragn-Sells i Västmanland.

För många innebär sommarsemestern ett efterlängtat tillfälle att ta tag i de där reparationerna, rensa ur förråden och röja i uthuset. Bara i Västmanland finns 10 000 fritidshus och många av dem brukar behöva pysslas om på sommaren.

Men det är inte bara länsbor med fritidshus som kavlar upp ärmarna på semestern. Enligt en kartläggning gjord av byggvarukedjan Byggmax planerar nio av tio husägare byggprojekt i sommar. Den som bor i lägenhet får också utrymme att sätta renoveringsdrömmarna i verket eller ta sig an oredan i garderober och källarförråd.

Det innebär att stora mängder avfall uppstår, samtidigt som gamla prylar kommer fram ur vrårna. Att allt detta återvinns på rätt sätt är viktigt, men varför? Jo, nära hälften av världens klimatutsläpp beror på att vi hela tiden skaffar fram nya råvaror till allt vi behöver.

Men i västmanlänningarnas hemmafixaravfall och uttjänta ägodelar finns enorma mängder material som kan användas igen. Genom att föra tillbaka dem till kretsloppet kan vi hushålla med jordens resurser, minska behovet av att producera nya material och göra en jätteinsats för klimatet.

Det som lite slarvigt kallas avfall är egentligen bara råvaror som ingen har hunnit sortera ännu, plus en del skadliga ämnen som ska bort ur kretsloppen. Semestrandevästmanlänningar har alltså en värdefull möjlighet att göra fint hemma och samtidigt bidra konkret till arbetet mot klimatförändringar. Här är fyra råd på vägen:

Kolla upp den som hämtar ditt avfall. Om du hyr en container eller säck för avfallet, gör det alltid från en seriös aktör. Sådana tar fullt ansvar för att så mycket som möjligt återvinns och att giftiga ämnen hanteras rätt. Det sista du och Västmanlands natur vill är att avfallet hamnar i skogen.

Läs på först. Ta reda hur du ska sortera olika sorters avfall innan du börjar renovera eller röja ur förråden. Oftast kommer du långt med kommunens hemsida. På så vis sparar du din egen energi och minskar risken att värdefulla material går till spillo.

Sortera ordentligt. När olika slags avfall hålls isär kan vi oftast återvinna en väldigt stor andel av råvarorna. Men så fort de blandas ihop blir det svårare. Se till att ditt avfall kan få nytt liv genom att vara noggrann.

Var extra noga med skadligt avfall.
Byggmaterial, tryckimpregnerat virke, oljor och lösningsmedel är exempel på avfall som kan göra rejäl skada om de hamnar fel. Och de 8 000 ton elskrot som varje år hamnar i svenska hushållssopor är inte bara ett fruktansvärt slöseri med värdefulla metaller, utan orsakar också farliga bränder när batterierna självantänder.

Vi vet att viljan att röja och renovera med hänsyn till klimat och miljö är stor. Genom att behandla sitt skräp som värdefullt material och ge det nytt liv kan Västmanlands hemmafixare göra verklig skillnad i arbetet för en hållbar framtid.

Peter Dahlberg, regionchef för Västmanland på miljöföretaget Ragn-Sells

%d bloggare gillar detta: