Oppositionen: ”Vi är redo att ta över i Skinnskatteberg!”

Att styra i minoritet är en utmaning. En förutsättning för att detta ska lyckas, är att vara duktig på att kompromissa och förhandla. Just detta är kanske en av de främsta svagheterna som det befintliga socialdemokratiska minoritetsstyret i Skinnskatteberg har.

Det är väldigt lätt att skylla misslyckanden på att man styr i minoritet. Dock har man en stor fördel av att styra kommunen och som inte nämns i sammanhanget, nämligen ett heltidsarvoderat kommunalråd som till sin hjälp har hela den kommunala förvaltningen och dess expertis, vilket en opposition bestående av fritidspolitiker inte har.

Vår bestämda övertygelse är att Skinnskatteberg behöver mindre politiskt tjafs och mer av kompromisser, för en framtida välmående kommun. För att vi inte ska få ytterligare en mandatperiod med stridigheter, detaljstyrning och stuprörstänkande, behövs ett politiskt skifte i Skinnskatteberg.

Det vore önskvärt att bara ha ett politiskt område att hugga tag i. Tyvärr är det inte så. Det finns mycket som behöver förbättras. Det första och kanske det viktigaste, är en ekonomi i balans. Idag kostar verksamheterna mer än vad kommunen får in i intäkter. Det är inte en hållbar väg att gå, om vi ska överleva som egen kommun.

Vi behöver också förbättra skolan och fritidsverksamheten. Alla elever, oavsett behov, både lågpresterande som högpresterande elever, ska få den hjälp och stimulans de behöver, så att de klarar målen. Eleverna ska också trivas. Vi måste satsa mer på inne- och utemiljö.

Tryggheten. Ingen ska behöva känna sig otrygg i vår kommun. Bort med droger och mer samarbete med polis, skola, region och andra organisationer.
Tryggheten ska också finnas inom äldreomsorgen. När du behöver omsorg, oavsett om det är i hemmet eller på ett seniorboende, ska du känna att du får en omsorg med hög kvalitet och glädje. Det ska finnas mer tid för personalen att ge omsorg till varje enskild individ.

Vi vill också satsa på våra företag i kommunen och etablering av nya. Även fler boenden och sjönära tomter behövs. Och givetvis vill vi bygga en ny brandstation för räddningstjänsten, som inte bara släcker bränder utan även räddar liv.

Ett maktskifte behövs i vår kommun. Om du tycker som vi gör, att de senaste åren mest har bestått av politiskt tjafs och vill se en förändring, med stabilitet, framtidstro och lyhördhet, rösta då på oss. Vi är redo!

Oppositionen i Skinnskatteberg,
Liberalerna (L), Moderaterna (M), Centerpartiet (C) och Sverigedemokraterna (SD)

%d bloggare gillar detta: