Makthavare måste tåla att människor använder sin lagliga rätt att vara anonyma

KRÖNIKA

Det har tyvärr blivit allt vanligare att lokalpolitiker väljer att angripa insändare för att de skriver under pseudonym, istället för att de sakligt bemöter de synpunkter som förs fram. Det är en brist på respekt för demokratin.

Alla demokratiska politiska partier får skriva insändare i Fagersta Nyheter. Redaktionen tar inte ställning till budskapen i insändarna, som alltid måste vara undertecknade med namn när de kommer från partier. Vi väljer heller inte ut vissa och refuserar andra. Alla behandlas exakt lika!

Den svenska yttrandefriheten och tryckfriheten är grundlagar och i många sammanhang inom exempelvis idrotten finns numera visselblåsarfunktioner för att människor anonymt ska kunna slå larm internt om missförhållanden utan att för den skull riskera att drabbas av repressalier.

Utan lagens skydd om att media inte får berätta vem som tipsat om något, eller skrivit en insändare som riktar kritik mot en offentlig arbetsgivare, skulle knappast någon våga höra av sig.
Det finns en rad olika möjligheter att bestraffa den som hör av sig till media om missförhållanden på en arbetsplats. Alltifrån utfrysning till omplacering och sparken ”av personliga skäl”.

Att en del politiker visar prov på så dåligt omdöme att de i sina insändarsvar ändå angriper och avfärdar personer med att ”de inte vågar stå för sina åsikter” vittnar om hur undermålig kunskap de har om svensk lag.

”Men signaturen som avkräver ansvar utan att ta ansvar själv för sina åsikter, kanske inte kan räkna. Tur det inte är denne som styr”, skrev en ledande politiker i Fagersta syrligt i FP.

Och i de fall de försöker sig på att forska efter källan kan det leda till åtal och straff. De politiska partierna bör nu inför valet ta upp på dagordningen att det är varje persons rättighet att tipsa och skriva insändare utan att behöva träda fram med namn. Det räcker med att redaktören vet vem det är och har tystnadsplikt.
Det är en viktig lag i ett demokratiskt samhälle.

Ola Wahlsten
Ansvarig utgivare

%d bloggare gillar detta: