Båtrampen i Västanfors kan byggas redan i sommar

Efter många turer fram och tillbaka är det nu klart att en sjösättningsramp ska byggas vid Uggelbo i Västanfors, liksom en cykel- och promenadslinga längs stranden. Arbetet kan komma att startas redan i sommar.

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt 2019 att ge NVK i uppdrag att anlägga en sjösättningsramp längs Sloghagsvägen, någonstans utmed sträckningen mellan reningsverket och kurvan, där Sloghagsvägen övergår till Bondevägen. FN har berättat utförligt om uppdraget som NVK fått av kommunstyrelsen att åtgärda.

Bakgrunden är att en privatperson skickade in ett e-förslag om att sätta upp belysning på gångvägen vid Simbadet i Västanfors. När solen gått ned är det svart efter större delen av promenadområdet.

”Detta är ett bra promenadstråk som många nyttjar sommartid och dagtid, tyvärr är det för mörkt kvällstid. Det har gjorts försök att sätta upp solcellsbelysning på en liten del av sträckan, som tyvärr inte fungerar väl. Dessutom bara på en kort sträcka”, skrev förslagsställaren.
”Jag tycker detta borde åtgärdas så att även vi i Västanfors kan få ha en belyst promenadväg”.

”Syftet med detta är att skapa ännu bättre möjligheter och förutsättningar för människor att kunna ta sig till och uppleva natur- och rekreationsområden i sin närhet”, säger NVK:s utredare som poängterar vikten av att promenad- och cykelslingan så långt det är möjligt följer strandkanten istället för vägen som det först var tänkt.

”En belyst strandpromenad skulle dessutom försköna kommunsilhuetten kvällstid då området syns över vattnet från väg 66 vid infarten till Fagersta”, framhåller NVK:s utredare.

NVK har lagt fram en kostnadskalkyl på att bygga den belysta promenadslingan från Simbadet till längst bort på Uggelbo. För knappt tre miljoner får man både strandslingan och en sjösättningsramp med tillhörande parkering och vändplats för trailer. En del kan finansieras med statligt bidrag för cykelleder.

När kan då bygget av rampen komma igång?

– Gällande Uggelbo så är arbetet igång sedan några veckor med att färdigställa den efterfrågade multisportarenan och jag antar att båtrampen efter det kommer att genomföras, säger gatuchef Carin Östlund till FN.

%d bloggare gillar detta: