Stor oro inför sommaren på förlossningen

I en insändare i VLT riktar förlossningens barnmorskor kritik mot regionens politiker för att ropen på hjälp om arbetsmiljön inte har tagits på allvar, vilket leder till att många erfarna barnmorskor valt att sluta.

– Efter mitt besök på förlossningen i måndags, samtal jag haft under året med olika chefer och medarbetare samt dagens insändare så känner jag stor oro både för medarbetarnas arbetsmiljö och för hur ofta förlossningen i Västerås kan tvingas till intagningsstopp under sommaren. Det är svårt att förstå varför inte s-styret försökt förbättra läget, säger Malin Gabrielsson, KD, regionråd i opposition.

Hon påpekar att regionstyrelsen informerades förra hösten om det ansträngda bemanningsläget samtidigt som andelen komplicerade graviditeter ökar, och att det skulle krävas politiska beslut för att få till en förändring. Men några politiska beslut för att påverka situationen har inte tagits.

Malin Gabrielsson menar att några sätt för att på kort sikt avlasta förlossningen skulle kunna vara att annan del svarade på fler telefonsamtal även på kvällar och helger – något som kräver politiskt beslut. Annat skulle kunna vara att extrakontroller av gravida flyttades bort från förlossningen, samt mer avlastning i köket och med städning.

– Tyvärr är det lågt intresse för kvinnors sjukvård hos regionstyret i Västmanlandn. Det besvärliga läget både inom mödrahälsovården och på förlossningen är väl känt sedan många år. Det har varit nej för alla förslag jag lämnat och några egna har styret inte kommit med till regionstyrelsen. Då blir det heller ingen förändring. Situationen kräver politisk handlingskraft, påpekar Malin Gabrielsson.

%d bloggare gillar detta: