Livmoderhalscancer kunde ha förhindrats

Trots regelbunden uppföljning efter tidigare cellförändringar utvecklade patienten livmoderhalscancer. Något som sannolikt hade kunnat undvikas om behandlingsriktlinjerna följts fullt ut. Därför anmäler Region Västmanland händelsen enligt lex Maria.

Region Västmanland erbjuder kvinnor äldre än 23 år att genomgå regelbunden gynekologisk cellprovtagning, vilket innebär att ett cellprov tas från livmoderhalsen. Syftet är att upptäcka tidiga cellförändringar som skulle kunna leda till livmoderhalscancer. Vid vissa avvikelser i cellprovet återkallas kvinnan för vidare utredning, behandling eller tätare uppföljning.

Patienten diagnostiserades med allvarliga avvikelser i cellprovet och genomgick ett kirurgiskt ingrepp för att ta bort cellförändringar. Då det fanns enbart lätta cellförändringar kvar efter operationen valde man att följa patienten med regelbundna och omfattande kontroller under flera år.

På grund av återkommande avvikelser i cellprovet genomfördes ett förnyad kirurgiskt ingrepp där undersökningen visade att det fanns tecken till livmoderhalscancer. Därefter visade en fördjupad undersökning ett tidigt stadium av sjukdomen, och patienten fick genomgå en botande behandling.

Region Västmanland har tydliga riktlinjer för handläggning av cellförändringar som kräver vidare utredning och behandling. Dessa lokala riktlinjer följer det nationella vårdprogrammet för förebyggande av livmoderhalscancer. Den interna utredning som gjordes i den berörda verksamheten kunde dock visa att det fanns brister i behandlingen av patientens cellförändringar.

Det har därför vidtagits åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden

%d bloggare gillar detta: