KD: Sjukvårdssystemet är trasigt och läcker som ett såll

INSÄNDARE

Det saknas vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i länet. Därför kan barn som lider av dödlig sjukdom inte läggas in. Orsaken är brist på personal.
Socialdemokraternas sätt att styra och leda fungerar uppenbarligen inte!

Allt för många medarbetare per chef, allt för svag politisk uppföljning samt allt för dålig förankring hos medarbetarna gällande förändringsarbete leder till att svåra problem inom sjukvården inte blir lösta.

Personalens höga sjukfrånvaro (högst i landet), vårdköerna till BUP och bemanningen på förlossningen är tre skilda exempel på problem som kvarstår år efter år – trots stora ekonomiska satsningar just inom dessa områden.

Mellan 2017 och 2021 har det under Socialdemokraternas ledning avsatts över 300 miljoner kronor för psykisk ohälsa i befolkningen och regionens medarbetare – men samma problem kvarstår.

Brist på personal är alltså anledningen till att fler platser inte kan hållas öppna på BUP för t ex barn med svår ätstörning. Ätstörningen anorexia nervosa har den högsta dödligheten av alla psykiatriska diagnoser. Det beror dels på de allvarliga fysiska följderna av svält, men också på risken för självmord. Dessa barn och deras föräldrar ska inte få svaret – nej det finns ingen plats på sjukhuset för er eftersom det saknas personal. 

Sjukvårdssystemet är trasigt och läcker som ett såll – mer pengar och mer satsningar på personalen är inte det enda svaret.

Det krävs ett nytt modernt, professionellt ledarskap och det krävs stora reformer för att vända utvecklingen. Det är Kristdemokraterna i Region Västmanland beredda att ta ansvar för!

Malin Gabrielsson (KD)
Regionråd i opposition

%d bloggare gillar detta: