Vi liberaler har länge kämpat mot hedersförtryck!

INSÄNDARE

Den 1 juni började den nya lagändringen gälla om ett nytt brott för hedersförtryck. Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv.

Det nya brottet Hedersförtryck infördes den 1 juni i brottsbalken. Den nya brottsbeteckningen innebär en strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Straffet ska vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Äntligen utropar vi Liberaler som länge kämpat för att de som utsätts eller har utsatts för hedersförtryck skall kunna leva ett fritt och tryggt liv. Alltför många liv har avslutats genom mord i hederns namn. Alltför många har fått sina liv begränsade. Alltför många har fått leva under skyddad identitet. NOG NU!

Vi välkomnar den nya lagändringen och hoppas att kunskapen och informationen om den får spridning och att fler brottslingar lagförs!

Anita LiljaStenholm, Liberalerna

%d bloggare gillar detta: