Framgången för industritekniska kräver fler lokaler

Medan de flesta andra program på Brinellskolan har bekymmer med för få studerande, så ökar intresset för den specialanpassade industritekniska utbildningen. Därför måste lokalerna på Hyttbäcken byggas ut snarast.

”Elevantalet på Brinellskolans tekniska utbildningar har de senaste åren haft en god tillväxt och har med rätt förutsättningar också mycket goda möjligheter för fortsatt positiv utveckling. Samma utvecklingsriktning syns även inom vuxenutbildningen.
Utbildningarna inom det tekniska området som erbjuds på Brinellskolan och Komvux är framtagna i mycket nära samverkan med de företag i regionen som är anslutna till Teknikcollege”, påpekar utbildningschef Ewa Johansson och Kent Nilsson, chef för välfärd och service.

I en översyn av det industritekniska programmet påvisades bland annat behovet och fördelarna av att utbildningen bedrivs på plats nära skolans samverkansföretag. Detta för att bland annat underlätta arbetsplatsförlagt lärande och för att få ett mer gränsöverskridande samarbete. Den förlades därför till industriområdet Hyttbäcken med närhet till Epiroc, Fårbo mekaniska, Sandbergs Maskin och Seco Tools.

Lokalerna dimensionerades initialt för 3 klasser om 25 elever på programinriktning produkt- och maskinteknik. Efter önskemål från teknikföretagen beslutades det under 2020 att även starta programinriktningen svetsteknik. Den yta som kunnat tillhandahållas inriktningen begränsar elevantalet för svetsteknik till fem elever.

I de nya lokalerna placerades även Komvux’ utbildning underhåll och CNC och möjliggör för åtta heltidsstuderande vuxenelever. Till följd av företagens stigande efterfrågan på arbetskraft finns nu behov av att utöka antalet studieplatser på utbildningen.

Ett av de största samverkansföretagen, Systemair, har framfört önskemål om att Komvux ska bedriva utbildning av montörer. Även yrkesrådet, som utgör en viktig del i säkerställandet av att rätt yrkesutbildningar bedrivs, instämmer i att behovet av denna utbildning finns i Fagersta. För att tillmötesgå behovet behöver utbildning för denna yrkesutgång startas upp. För detta krävs lämpliga lokaler.

Under hösten 2022 ska tio elever från teknikprogrammet få delar av sin undervisning på Hyttbäcken och året därpå blir antalet elever omkring 20. Därtill har näringslivet behov av att Komvux startar upp utbildning av montörer samt att det anordnas fler utbildningsplatser på den befintliga utbildningen underhåll och CNC.

Utbildningslokalerna på Hyttbäcken är dimensionerade för tre klasser om högst 25 elever på industritekniska programmet samt åtta elever på Komvuxutbildningen. Lokalerna är då fullt belastade.

”För att fortsatt kunna bedriva utbildningarna på Hyttbäcken med samma höga kvalitet behöver lokalerna därmed skyndsamt anpassas för att rymma det utökade antalet studerande.
I korthet är behovet att det inrättas ytterligare två utbildningssalar, ett omklädningsrum för kvinnliga studerande samt andra mindre anpassningar av de befintliga lokalerna”, påpekar Ewa Johansson och Kent Nilsson.

%d bloggare gillar detta: