LSS aktiviteter flyttar in i Seco Tools förra lokaler

Det har ordnat sig med lämpliga lokaler för Fagersta kommuns dagverksamhet inom LSS. Flytten går till Seco reklams förra lokaler på holmen invid slussen i Fagersta.

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och innebär att kommunen har skyldighet att ordna meningsfyllda aktiviter åt de berörda som inte kan arbeta eller studera.

Under lång tid har verksamheten provisoriskt bedrivits på flera våningsplan i höghuset på Norbergsvägen 21. Arbete har pågått under många år för att lösa lokalfrågan. 2019 fattades beslut om att fastigheten på Norrbyplan skulle byggas om för att anpassas och inflyttningen planerades till årsskiftet 2019/2020. Men det hela blåstes av när Willys ville bygga där. Kommunen ville då flytta byggnaden, som rustats för många miljoner till flyktingboende, men det gick inte.

Under hösten 2021 gjorde Södra Dalarnas Räddningsförbund en brandskyddsinspektion i 21:an. Reservkraften till hissarna hade tagits bort i samband med flytten till Brukskontoret, vilket resulterade i att det inte blev tillåtet att bedriva något på våningsplan där hiss kunde behöva användas vid eventuellt strömavbrott.

Sedan dess har man hållt till i bottenplanen på de gamla kommunhusen som ska byggas om till bostäder. Därför ser socialtjänsten med glädje på att få en egen lokal till LSS. En del ombyggnadsarbeten behövs göras innan inflyttning, men om detta är fastighetsägaren och NVK överens.

%d bloggare gillar detta: