Risken för stroke minskar långsammast i Västmanland

Risken för att drabbas av stroke minskar i olika takt mellan länen. I Västmanland minskar risken långsammast i hela landet. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden.

– Det här är en mycket oroväckande utveckling. Många har säkert hört talas om att exempelvis rökning och låg fysisk aktivitet ökar risken för stroke, men forskning visar också att den höga saltkonsumtionen i dag är en viktig riskfaktor. Oavsett var man bor i landet måste alla kunna få hjälp att förbättra sina levnadsvanor och minimera risken att bli sjuka, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Ett alltför högt saltintag är kopplat till högt blodtryck, som i sin tur är en allvarlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom där stroke är en av diagnoserna. Beräkningar som utredningsinstitutet IHE (Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi) gjort på uppdrag av Hjärt-Lungfonden visar att en minskning av saltkonsumtionen med 30 procent skulle minska förekomsten av stroke med 10 procent. Det betyder att cirka 2 500 strokefall per år i Sverige skulle undvikas.

Stroke är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna. Enligt statistik från Socialstyrelsen avled nästan 6 100 svenskar i sjukdomen under 2020. Samtidigt är trenden under de senaste 20 åren mycket tydlig sett till hela Sverige – antalet strokefall har minskat år från år.

Den positiva utvecklingen beror till stor del på framsteg inom forskningen i form av fler förebyggande åtgärder som vetenskapligt baserade livsstilsråd och nya läkemedelsbehandlingar vid högt blodtryck, höga blodfetter och förmaksflimmer.

En ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden visar dock att takten för den årliga minskningen i risken för stroke skiljer sig kraftigt mellan regionerna från år 2000 och framåt. I Västmanland minskar risken för stroke med i snitt 1,7 procent per år, vilket kan jämföras med Kalmar län, som har snabbast årlig minskning med 4,2 procent per år. Minskningstakten för hela landet är i snitt 3,3 procent per år.

– I befolkningsstudien SCAPIS har vi kunnat se att socioekonomiska skillnader är starkt kopplade till risken för hjärt-kärlsjukdom vilket kan förklara en del av de geografiska skillnaderna. Ett av målen med pågående forskning är att utveckla metoder för att tidigt hitta de som ligger i riskzonen för att drabbas av stroke för att kunna sätta in behandlande åtgärder, säger John Pernow, överläkare och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Flera pågående projekt syftar till att hitta sätt att förebygga stroke, bland annat söker forskare i befolkningsstudien SCAPIS efter livsstilsmarkörer för att kunna förutse vem som har hög risk att drabbas. Ett annat aktuellt forskningsområde rör neuroprotektion, det vill säga hur man ska kunna skydda nervcellerna i hjärnan vid stroke. Förra året delade Hjärt-Lungfonden ut 333 miljoner kronor till forskningen.

%d bloggare gillar detta: