Projekt Västmannavägen är nu klart

Det tog sin tid, men nu är Västmannavägen klar. Därmed är den andra av fyra förändringar i centrum gjord och två återstår.

Den första etappen var att ta bort dammen och bäcken i Vilhelminaparken och asfaltera, samt anlägga en äng med blommor.

Projektet Västmannavägen påbörjades hösten 2018 med att vägen grävdes upp för byte av vatten- och avloppsledningar. När fyllnadsmassorna satt sig i marken påbörjades arbetet med att göra om vägen till enkelriktat gångfartsområde med stenplattor på området mellan Järntorget och Vilhelminaparken.

Man har även planterat träd efter vägsträckan samt bytt ut belysningen mot en bättre och finare stolpar.

Nästa etapp är att Järntorget ska fräschas upp med plattor, sittblock och annat. Det arbetet är kraftigt försenas men beräknas kunna starta i höst. Därefter ska Brinelltorget få en översyn, men i vilken omfattning är i dagsläget inte klart.

%d bloggare gillar detta: