Bara en kommun i Västmanland väljer återvunna material

Bara en kommun i Västmanland prioriterar varor tillverkade av återvunnet material i sina upphandlingar – trots att nio av tio kommunpolitiker säger sig vilja det. Det visar miljöföretaget Ragn-Sells årliga kommunkartläggning.

– Nästan hälften av klimatutsläppen i världen kommer från vårt sätt att hela tiden skaffa fram nya material i stället för att använda dem vi redan har. Stora inköpare som kommuner behöver ta ett stort ansvar för att snabbt ändra på det, och då måste deras riktlinjer säga i klartext att återvunnet ska vara förstavalet, säger Peter Dahlberg, regionchef på Ragn-Sells med ansvar för Västmanland.

Det är femte året i rad som miljöföretaget Ragn-Sells kartlägger kommunernas upphandlingspolicyer genom en enkät. Men utvecklingen går långsamt. I årets undersökning uppger 19 av 199 svarande kommuner att deras policy slår fast att varor som är helt eller delvis producerade av återvunnet material ska prioriteras.

I Västmanland uppger bara en av de sju svarande kommunerna att deras policy säger att återvunnet material ska vara förstahandsvalet – Kungsör.

– Nio av tio kommunpolitiker vill själva att deras kommun prioriterar återvunnet i upphandlingar, enligt en undersökning vi gjort. Därför är det anmärkningsvärt att det inte går snabbare för kommunerna att börja ställa tydliga krav, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC lyfter för första gången fram cirkularitet, alltså att ersätta ständig brytning av nya råvaror med återvunna material, som ett viktigt verktyg i kampen mot klimatförändringarna. Om Västmanlands kommuner,som upphandlar för mångmiljardbelopp varje år, valde återvunna material i första hand skulle det innebära stora steg mot ett mer klimatsmart samhälle.

%d bloggare gillar detta: