Investering att främja utbildning och hälsa hos unga

Att främja hälsa och grundläggande utbildning hos barn och vuxna är en av de viktigaste investeringarna för en hållbar framtid. Ju tidigare insatser, desto bättre visar en utredning som Region Västmanland gjort.

Projektet Vägar framåt – för ökad utbildningsnivå och hälsa bland unga i Västmanland – finansieras av europeiska socialfonden och pågår mellan oktober 2020 och februari 2023.
Vägar framåt har i de medverkande kommunerna, Sala, Kungsör, Arboga och Hallstahammar bidragit till att det idag finns ett större fokus på att stödja ungas hela livssituation för att få en fungerande skolgång och en god hälsa.

– Det är personer som tidigare varit vana att ständigt misslyckas och hamna i isolering som nu får en ny chans att komma tillbaka till ett socialt sammanhang, till skolan och i förlängningen till arbetslivet, säger Marie Tollefsen Markström, folkhälsochef Region Västmanland.

”Att det är ett lyckat projekt styrks av deltagarnas egna berättelser som beskriver hur stödet från Vägar framåt har varit helt avgörande för deras återgång till skolan och fortsatta utveckling, men även på deltagarnas ökade självupplevda hälsa. Genom individuell stöttning med motivationshöjande och hälsofrämjande insatser för deltagarna önskar man skapa skillnad här och nu, men även se till att öka andelen unga med skolframgång och god självupplevd hälsa framöver”, påpekar Region Västmanland.

– Utvärderingen visar att vårt arbete är bra, och att den individuella stöttningen lyckas men vi behöver komma in tidigare i barnens liv. Vägar framåt stärker elevernas position både i skolan, på en framtida arbetsmarknad och i samhället. Barn och unga som mår bra går i högre grad ut skolan med godkända betyg, säger Marie Tollefsen Markström.

%d bloggare gillar detta: