Många struntar i kravet på tillstånd för bryggor och båt

Det har blivit allt vanligare att det byggs bryggor på olika platser i Fagersta och förvaras båtar utan att det finns tillstånd. Brottet rubriceras som egenmäktigt förfarande.

Fagersta kommun får ibland in förfrågningar om det är okej att bygga en brygga vid stranden utan tillstånd. Men det är det inte. Det är heller inte tillåtet att lägga upp båtar så som gjorts på en lång rad platser i Fagersta.

Något som även är vanligt är att kommunal mark som gränsar till villatomter används på olika sätt för privata syften. Men det är i grunden förbjudet. Hittills har dock NVK legat lågt med att efterforska vem ägarna är till bryggor och båtar. Men eftersom problemet ökat kraftigt de senaste åren kan det komma att vidtas åtgärder.

– Enligt Brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning såsom ett vedupplag, kompost eller båt på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet, säger Lisa Ekberg vid NVK.

– Att använda annans mark för privat bruk är att betrakta som egenmäktigt förfarande, tillägger hon.

%d bloggare gillar detta: