M vill satsa kraftfullt på ökad trygghet i region Västmanland

Västmanland är ett av de län i Sverige där otryggheten är ett växande problem. Drygt 40 procent av västmanlänningarna är oroliga för att utsättas för hot och våld och många känner sig inte längre trygga i sina egna bostadsområden på kvällen.

Det påpekar Moderaterna i Region Västmanland och går nu till val på att trygghetsfrågorna ska prioriteras i regionens utvecklingsarbete.

– Att otryggheten i sådan stor utsträckning påverkar västmanlänningarna är i grunden en frihetsfråga. Ingen ska avstå från att ta bussen eller ta en joggingtur i Västmanland för att det känns otryggt. Trygghetsfrågor är regionala frågor och de måste prioriteras i regionens utvecklingsarbete, säger Mikael Andersson Elfgren, regionråd (M)

Drygt var fjärde kvinna avstår från att ta en joggingtur eller promenad för att det känns otryggt och drygt 10 procent av befolkningen avstår från att åka kollektivt med hänvisning till otrygghet. Även näringslivet uppger att brottslighet är det största problemen för att öka näringslivsklimatet i Västmanland.

– Problemen sträcker sig inte endast till gator och torg utan angriper funktioner i samhället som är avgörande för vår trygghet. I hälso- och sjukvården utsätts personal för hot och våld. Samma sak ser vi i kollektivtrafiken där både förare och passagerare allt för ofta upplever otrygghet. Det starkaste minnet från en bra utekväll ska aldrig vara otryggheten under bussresan hem säger Jenny Landernäs, oppositionsråd (M).

– Regionen kan agera redan nu och öka kameraövervakningen i kollektivtrafiken, införa trygga nattstopp och tillsammans se till att vi får nödvändig lagstiftning på plats och fler poliser till Västmanland. Mycket av detta har vi redan föreslagit men inget händer. Det krävs ett nytt styre i regionen som prioriterar de här frågorna säger Stephanie Bruksgård, regionfullmäktigeledamot (M)

För att öka tryggheten i Västmanland går Moderaterna i Regionen till val på att:

  • Att regionen ska axla ett större ansvar inom Västmanlands trygghetsskapande arbete
  • Att en trygghetscentral ska inrättas i kollektivtrafiken
  • Införa trygga nattstopp i kollektivtrafiken
  • Att mer resurser ska avsättas för trygghetsskapande åtgärder samt för att minska förekomsten av hot och våld inne på sjukhusområdet
  • Att regionen ska arbeta för en mer ändamålsenlig lagstiftning kring hot och våld mot vårdpersonal
  • Anställa fler ordningsvakter/väktare där vid behov finns
  • Utöka kameraövervakningen inom kollektivtrafiken
%d bloggare gillar detta: