Fagersta varnas för risken att familjer med elitsatsande barn flyttar

Styrelsen för Högby Alpina varnar Fagersta kommun för risken att familjer tvingas flytta på grund av att barnen vill göra elitsatsning på gymnasiet och Fagersta saknar avtal om det.

Utbildningsnämnden beslutade förra året att inte teckna ett samverkansavtal med NIU (nationellt godkända idrottsutbildningar) gymnasieskolor. Det är en inställning som även NVU hade. Orsaken är kostnaderna.

– Jag skulle fortfarande önska att få ta del av ”hur hårt” den kostnaden skulle slå mot kommunen. För till min kännedom har det kommit att fler och fler vårdnadshavare och/eller hela familjer väljer att bosätta sig i andra kommuner för att deras barn ska ha chansen att få följa sin dröm och gå på idrottsgymnasium, skriver styrelsen för Högby Alpina genom ordföranden Nadja Ruutikainen Näätänen och ger ett räkneexempel om vad som händer om en hel familj flyttar.

– Därför är jag nyfiken på om Fagersta kommun gjort en risk- och konsekvensbeskrivning på hur kostnaden skiljer sig på att skriva ett samverkansavtal med NIU gymnasieskolor gentemot att förlora skattebetalande vuxna? Om ni tittar på åk 9 på Risbroskolan, hur många elever rör det sig om som vill gå på idrottsgymnasium, (bandy, golf, hockey, alpint, längd, fotboll mm).

Hon frågar vidare om Fagersta kommun förstår hur detta kan påverka föreningar och aktiva i Fagersta på längre sikt när samverkansavtal med NIU saknas?

– Ska inte Fagersta kommuns ungdomar våga ha långsiktiga mål med sitt idrottsutövande? Varför ska satsande ungdomar hindras av politiken och genom ett icke tecknat samverkansavtal? Jag köper inte resonemanget från förra året om att Fagersta vill satsa på egna NIU-satsningar, för det är inte ett alternativ, den kompetensen finns inte i Fagersta och kommer heller inte att finnas.

– Det saknas spetskompetens för att kunna elitsatsa inom vissa idrotter. Ju fler skattebetalare som väljer att flytta för sina barns skull leder till att budgeten för skolan till slut behöver effektiviseras. Det innebär alltså att alla barn och elever förlorar på detta i längden, både ur ekonomiskt perspektiv men också hur ett eventuellt hälsoperspektiv, påpekar Nadja Ruutikainen Näätänen.

%d bloggare gillar detta: