FAKTA samverkansavtal

En elev som kommer från en kommun som inte erbjuder ett visst program, tas – liksom elever från anordnarkommunen och dess samverkansområde för utbildningen – emot i första hand.

Det ger också rätt till inackorderingstillägg för den som behöver det på grund av avståndet till egna bostaden. Ofta kan det vara mycket långt.
Elever som kommer från en kommun som erbjuder det program eleven avser att gå på NIU-orten tas emot i andra hand, utan rätt till inackorderingstillägg om det saknas avtal.

%d bloggare gillar detta: