Utbildare starkt kritisk till att forcera fram fler poliser när underlaget är så svagt

”Vi kommer med nuvarande antagningskrav och rutiner att få poliser som saknar tillräckliga kunskaper för att ingripa korrekt. Som visat på ett beteende som gör att de gott och väl kan tänkas fabricera bevis och som kan utgöra en fara för sig själva och andra.”

Det är hårda ord från Johan Siverland, polisinspektör och lärare på polisutbildningen vid Södertörns högskola i senaste numret av Polistidningen där han skriver att Sverige kommer att få poliser som jobbar under straffansvar med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten.”

Polisen i Västmanland går ut hårt i kampanjer för att få fler att söka till utbildningen. Särskilt i Fagerstaområdet är det få personer som velat eller lyckats bli poliser på senare år. Förr hade de flesta som jobbade på polisstationen lokal bakgrund och med en personkännedom som ofta kan vara väldigt viktig i yrket. I synnerhet nu när den operativa ledningen sitter i Uppsala och Västerås.

Som lärare på polisutbildningen vid Södertörns högskola ser Johan Siverland med stark skepsis på framtiden, av två skäl. Det ena är förmåga och lämplighet hos en del studenter. Det andra är myndighetens hantering av dem.

”Det absoluta flertalet studenter i dag är gedigna unga män och kvinnor som jag med glädje skulle dela radiobil med. Men det finns också studenter som ertappats med att fuska, som måste äta psykofarmaka för att klara vardagen och som visar upp sina egna körkort och frågar hur man vet vilka siffror som är personnumret. Studenter som under övning, mer än halvvägs in i utbildningen, skjuter en ”berusad man” som inte vill lämna ifrån sig sin spritflaska”, skriver han.

Polisinspektör Silverland anser att Polismyndighetens ledning och de politiker som styr måste bestämma sig för ett av två alternativ. Om de vill ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska poliser, Även om de inte blir fler så snabbt som önskat? Eller så många poliser som möjligt så snabbt som möjligt? Även om ett större antal än tidigare beter sig på sådant sätt att allmänhetens såväl som rättssamhällets förtroende för poliser försämras?

”Nuvarande praxis är att HR utdelar varningar till fuskande studenter som sedan kan studera vidare som om inget har hänt. Först vid upprepat fusk avskiljs studenten. I dag förekommer att nya poliser, som roterar efter aspirantterminen beter sig undermåligt och den aktuella verksamheten hanterar det med inställningen att ”hen ska i alla fall inte vara kvar hos oss så det där får hens LPO hantera senare”. Men ”senare” är provanställningstiden slut.”

”Ingen vettig människa anser väl det vara acceptabelt att framtidens poliser inte längre utgör det föredöme som ankommer på oss enligt polisförordningen eller en trygghet för allmänheten. Men om vi inte gör något åt kraven vid antagningen, ökar möjligheterna att avskilja olämpliga studenter och tar fram tydliga riktlinjer för provanställningen, är det en sådan framtid jag ser”, påpekar Johan Siverland.

%d bloggare gillar detta: