Allt talar för ett bantat kulturhus i Fagersta

Fagerstas fastighetsstrateg ska tillsammans med NVK ta fram underlag som gör att man kan förverkliga löftena om ett kulturhus. Men allt tyder nu på att det blir en kraftigt nedbantad version med enbart bibliotek och kulturskola.

Fullmäktige beslutade 2015 att en utredning skulle göras om Fagerstas lokaler för kultur, med syftet att få en bättre tillgänglighet, samordning och ett ökat utbud av kulturaktiviteter.
Det tillsattes en styrgrupp och en arbetsgrupp för projektet som resulterade i ”Utredning om samlingslokaler för kulturverksamhet”.

Och det var inte småpotatis man tänkt sig i ett ”gemensamt och tillgänglighetsanpassat hus”.
Det skulle innehålla bibliotek, kulturskola, fullmäktigesal, biograf, teater, konsertsal, scen, skapande verkstad, danssal, ensemblesal, turismverksamhet och café.

I Vision 2030 finns beslut om inrättande av ett så kallat ”allaktivitetshus”, och objektet finns också med i sammanställningen över prioriterade investeringar.
Men nu anser kommunledningen att det behövs ett omtag eftersom den tidigare utredningen hade karaktären av en vision eller idéskiss för ett allaktivitetshus.

”Flera förhållanden har också förändrats sedan utredningen presenterades. Behovet av ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade lokaler för bibliotek och kulturskola kvarstår och bedöms ha högsta prioritet vid inrättande av ett allaktivitetshus”, påpekar Fagersta kommun.

I praktiken innebär det att man skrotar planerna på biograf, café, fullmäktigesal, konsertsal och teater. Allt detta finns redan på andra håll i Fagersta.
Nu ska det skyndsamt tas fram ett ”förslag till process för framtagande av ett förnyat beslutsunderlag för ett allaktivitetshus, inkluderat förslag på alternativa driftsformer.”

%d bloggare gillar detta: