Nysatsande PNF till val med fokus på Norbergarnas bästa

Partiet för Norbergs framtid har rekryterat flera nya namn inför valet och är en viktig aktör i den politiska kampen om hur kommunen ska styras framöver.

– Hjärtefrågorna är de som vi i stort hanterar själva såsom kultur, föreningsliv, besöksnäring, företagande, kulturmiljöer, vardagsproblematik kring information, kollektivtrafik, skolskjutsar, mat inom äldreomsorg/skola/förskola, säger Putte Dahlström som toppar listan. 

– Birgitta är ekonom och kunnig kring folkhälsa både lekamligt och psykiskt. Yachak är lärare på Lindgårdsskolan och kom till Norberg när Chilenarna kom hit. Han är också med i kyrkan och brinner för ungdomsfrågor. Rob har miljö/klimat och sociala frågor som särskilt intresse och då särskilt äldreomsorgen. Har arbetat länge som ”sjukgymnast” här i kommunen. Mikael är också miljö/klimatintresserad och arbetar inom PKC här i Norberg. Lars är konstnär, med mera, utbildad bildlärare, kolossalt kulturintresserad och driver eget galleri i Kärrgruvan, berättar Dahlström vidare.

– Ser man bara till de nya har vi skaffat oss många ben, kultur, klimat/miljö , människor i olika åldrar, folkhälsa. Vårt fokus är ju norbergarnas bästa. Vi brukar tala om hjärta och hjärna. Det var kring detta som vi startade 2013 och beslöt oss för att bilda ett parti, ställa upp i valet 2014. Vi samverkar med dem vi får gehör från. Ingen fråga är egentligen för liten eller för dum.

– Vi tänker att vi i dag har på tok för mycket styrning via dokument, planer etc. Chefer skall visa betydligt mera tillit till sina anställda och deras förmåga för då kommer de på golvet att visa större tillit till de beslut som chefer trots allt måste besluta, menar Putte Dahlström.

 

Listan:

1. Putte Dahlström, pensionerad lärare

2. Birgitta Werner, redovisningskonsult

3.Yachak Arone Nunez, lärare

4. Rob Den Hertog, fysioterapeut

5. Mikael Widh Lönn, polisanställd

6. Lars Larsson, konstnär

7. Lars Persson, pensionerad ekonom

8. Bertil Foss, före detta officer

9. Johan Hjelm, elektriker

10. Georgios Kafetsis, verkstadstekniska

11.Torbjörn Norgren, konsult

12. Gustav Gustafsson, administratör

%d bloggare gillar detta: