Sveaskog – en hållbar profitör?

INSÄNDARE

Föryngringsytorna – kalhyggena breder ut sig över Bergslagen. Det uttag från skogen som sker just nu är extremt, det här kan inte vara hållbart.

Den största boven är utan tvekan Sveaskog, verkligheten där de dragit fram skiljer sig remarkabelt från bilderna man visar upp på sin hemsida! Att vi ska rädda regnskogar i Sydamerika och plantera träd i Afrika känns konstigt när vi som indirekta ägare till Sveaskog skövlar vår egen skog.

I vårt närområde, sydöst om Länsstyrelsens granbarkborreodling på Matkullens naturreservat har Sveaskog under de senaste månaderna avverkat kopiösa mängder gran, björk och tall och till och med al.

Det här är ett område där vi kunnat se en mängd fåglar, Rödhake, Gärdsmyg, Varfågel, Tjäder, Orre, Havsörn med flera. Vid vårt besök häromdagen kunde vi se att Skogssnäppan nu ligger mitt på ett kalhygge och ruvar.

Vi har på kvällar kunnat gå hit och lyssna på Slaguggla, Hornuggla och Kattuggla. Det fanns åtminstone en uggleholkpå ett träd som nyligen, mitt under ugglornas ruvningsperiod, har fällts. Uggleholken har vi inte återfunnit, då hade vi polisanmält Sveaskog.

Det känns inte längre lika attraktivt att vandra på Bruksleden i det här området, trots Sveaskogs glada banderoller att man tar Kulturhänsyn! Bajsa floskler måste vara Sveaskogs paradgren, på hemsidan kan man läsa om ekologiska och sociala värden, hållbarhet, miljö-och klimatmål, balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. 

I slutänden är det tyvärr bara pengarna som styr, gissningsvis är direktörernas bonusar bara avhängiga ekonomiska mål och inte biologisk mångfald.

Kristian Berggren och Gunilla Elander, Baggbron

%d bloggare gillar detta: