”Vänstern lever enligt en romantiserande utopi”

INSÄNDARE

Insändaren från Leyla Chabbani, Vänsterpartiet, Fagersta väcker många frågor, åtminstone för mig. För att vara ärlig är det självklart skillnad på människor. Kulturellt och biologiskt beroende på var vi kommer ifrån i världen.

Det går inte att jämföra arbetskraftsinvandring med flyktinginvandring. Det är två helt separata företeelser. Givetvis är det enklare för en utbildad europé att anpassa sig till ett annat europeiskt land än vad det är för en analfabet från en annan världsdel. Jag begriper ärligt talat inte hur man kan bortse från detta.

Inom Medborgerlig Samling så anser vi att det är viktigt att försöka få en ny syn på vår integrationspolitik, där de som kommer till Sverige ska ses som fria individer med eget ansvar. Vi är inte kritiska till invandring, vi är däremot kritiska hur invandringspolitiken förs. Sverige som nation måste hantera invandringen bättre. Idag lever extremt många människor segregerat i Sverige. Såväl i storstäder som på mindre orter. 

Vi måste erkänna att vi misslyckats med integrationen och på ett konstruktivt sätt få in segregerade människor i vårt svenska samhälle. Det är inte rimligt att våra skattepengar ska slösas i onödan på grund av att vi ej har en hållbar immigrationspolitik. Det gäller oavsett om det är arbetskraftsinvandring eller flyktinginvandring.

Inom Medborgerlig Samling önskar vi följande (utdrag ur integrationspolitiskt program för Medborgerlig samling, sida 4/21):

– Alla människors lika rättigheter och skyldigheter.

– Allas rätt till sin mänskliga värdighet oavsett rättsliga, medborgerliga eller andra skillnader mellan människor.

Jag anser att krav måste kunna ställas för att du ska få kunna stanna i vårt land, dels bör du behärska språket, kulturen och se till att ha en egen försörjning.

Vi kan inte ta emot människor utan konsekvensanalyser, vi måste ha en plan för hur dessa människor ska integreras i vårt samhälle. Att de människor som kommer hit gör rätt för sig, enligt de villkor som råder i vilken demokrati som helst.

Ska vår välfärd fungera måste även vår integration, immigration och assimilering fungera. Det gör den inte idag. Där har vi, inom Medborgerlig Samling, lösningar på dagens så kallade ”problematik”;

Se följande tre exempelpunkter ur vårt sammanfattande integrationspolitiska program:

– Att fokus i integrationspolitiken vänds från i första hand samhällets ansvar till individens eget.

– Att det inte uppstår en kulturell/etnisk segregation och parallella samhällen

– Att invandrade som vill stanna i Sverige inte prioriterar sin etniska/kulturella grupptillhörighet före sin svenska utan aktivt väljer att anpassa sig till sitt nya hemland eller tar sitt ansvar och återvänder till sitt gamla hemland.

Se följande exempel på hur vi vill stärka integrationen för barn och unga ur vårt integrationspolitiska program:

– För att skapa sammanhållning samt fokus på kunskap och i majoritetssamhället gångbara värden, ska i för-, grund- och gymnasieskolors undervisning värdet av förnuft, bildning, kunskap och vetenskap vara centralt och överordnat kulturella särarter, religiösa aspekter och liknande.

Västerländskt baserad etik ska utgöra ledstjärna och inga speciella hänsyn ska tas till kulturella eller religiösa önskemål och seder i undervisningen, utan en strikt sekulär hållning ska intas. Detta ska gälla för undervisningen i alla utbildningsformer, även konfessionella sådana.

– Stöd till aktiviteter som särskilt främjar flickor och unga kvinnor att ta del av samhällslivet på ett fritt och självständigt sätt, t ex genom idrottsrörelsen och folkhögskolor, där man även kan få värdefulla chanser att släppa banden till hemmet för en friare och mer oberoende tillvaro.

– För att främja jämställdhet, demokrati och andra värden som byggt Sverige starkt, ska elevers kunskaper och förståelse kring dessa ämnen stärkas. Detta ska gälla alla barn, inte bara de med utländsk bakgrund.

Jag vill slutligen påpeka några viktiga punkter gällande medborgarskap som vi har i vårt Integrationspolitiska program:

– Vara i egen försörjning sedan minst fem år tillbaka.

– Godkänt resultat i ett medborgarskapstest.

– Måste kunna styrka sin identitet från ursprungslandet på ett tillförlitligt sätt.

Jag anser, personligen, som medlem i MED att vi måste flytta fokus från att se folk som offer till att se folk som kapabla individer. Jag är född i slutet av 80-talet och jag kan liksom många av mina bekanta och vänner inte känna igen mig i dagens Sverige. Vi lever i en slags demokratur där den som har bäst värdegrund blir höjd till skyarna medan den som ifrågasätter blir cancelled. 

Vad är ens värdegrund? Kan någon besvara den? Vi lever i ett land där vi är besatta av trygghet och livrädda för konflikt. Vi är livrädda för att ha en åsikt, men tack vare sjuklöverns politik är bägaren på väg att rinna över. För många.

Se Medborgerlig Samling som ett sunt alternativ till såväl L som Mp då de bägge bör ryka ur riksdagen då vi har svar på så väl frihet som miljö som skulle gagna oss alla framöver. Medborgerlig Samling är ett parti för framtidens Sverige.

Gustaf Agerbladh

Medborgerlig Samling, Region Stockholm Uppväxt i Fagersta men boende i Älvsjö

Källa: https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/integration/

%d bloggare gillar detta: