V: Kommunalrådets arvode är för högt i Fagersta

Svar till SD om arvoden:
Vänsterpartiet vill inte att klyftan mellan folkvalda politiker och folket som de representerar ska bli för stor eller att politiker ska leva i en egen verklighet, långt ifrån vanliga medborgare.

Merparten av politikerna tjänar inte några stora pengar på sitt engagemang. De allra flesta har andra jobb. Många av de som engagerat sig i kommunpolitiken gör det för att de vill vara med och påverka och göra samhället bättre.

Men SD-skribenterna i Fagersta ”med lång facklig erfarenhet” vill ”frysa” och lämna arvoden ”oförändrade under en längre tid tills nivån kommer i balans med jämförbara kommunarvoden i Sverige.” SD vet kanske inte att nivån på arvoden i kommunsverige bestäms i varje kommun och skiljer sig otroligt mycket beroende på kommunstorlek och dess politiska majoritet.

Dessutom missuppfattar skribenterna i sin kritik mot Vänsterpartiet det som handlar om arvodesnivå, lön, person och position samt partistöd. Sanningen är att alla vänsterpartister som har politiskt uppdrag på heltid lämnar den del av arvoden som överstiger deras ordinarie lön till partiet. Detta kan inte SD tåla och kallar det för ”partiskatt”!

Faktum är att tidigare kommunalråd i Fagersta sänkte sitt arvode som han hade ärvt. Att han sedan fick en engångsbonus, som sedan blev ett arvodespålägg de sista åren, var fel. Det är inte rimligt att fortsätta göra fel framöver.
Sedan frågar skribenterna ”Vilka fler vill Vänstern sänka lönen för?” Och ”Tycker Vänsterpartiet att vi ska sänka lönen för människor inom offentlig sektor bara för att de vill det? Ta ett vårdbiträde eller undersköterska, ska de ha sänkt lön?” Hur kom herrarna på ett sådant
samband och denna koppling mellan vårdbiträdeslöner och politikers höga arvoden?!

Skälen till att Vänsterpartiet föreslår att politikers fasta arvoden sänks i Fagersta, inte på grund av person men positionen som sådan, är följande:


• Fasta arvoden är höga i Fagersta i förhållande till jämförbara kommuner. Det gäller framförallt kommunalrådsposten.

• Vi hänvisar igen till en LO-rapport att maktelitens genomsnittliga inkomster före skatt idag motsvarar 21.1 gånger så mycket som industriarbetarlönerna, medan det 1980 var 4,9.

Politikers uppdrag är tidsbegränsade och kan jämföras med projektanställningar. Ny mandatperiod ger ett nytt uppdrag med ett fastställt arvode. Alltså får ingen en sänkt lön.

Att sedan slänga in en lösryckt fråga om sänkt lön för andra kommunanställda syftar bara till att skapa misstro utan att det finns någon verklighet bakom.

Linda Normann (V)

Hassan Chabbani (V)

Shiro Biranvand (V)

%d bloggare gillar detta: