Sista ordet inte sagt om bostäder vid Västanfors sjöläge

Det finns fortfarande en möjlighet att grönområdet mellan Gröndalsparken och sjön Aspen bebyggs med bostäder. Orsaken är nya besked om statliga bidrag för sanering av miljögifter.

Eftersom Fagersta kommun skulle få stå för merparten av de 26 miljoner som det skulle kosta att sanera det gamla sågområdet från miljögifter så att det skulle få godkänt för bostadsbyggande, lades planerna på is. Till glädje för många boende i närheten, men till besvikelse för de som vill bygga sjönära.

För Fagersta kommun innebär det förlust av skatteintäkter i och med att nybyggare hellre söker sig till Smedjebackens kommun, där det byggs sjönära i Vad, bland annat.

Fagersta kommun har nu fått information från ansvariga myndigheter att det trots allt kan finnas en möjlighet att få statsbidrag enligt de tidigare reglerna för sanering av mark. Därför avvaktar man med slutligt ställningstagande i frågan om sanering av mark för bostadsbyggande.

%d bloggare gillar detta: