Föräldrar dömda för barnäktenskapsbrott i unik dom

Västmanlands tingsrätt har dömt två personer i länet till villkorlig dom och dagsböter för barnäktenskapsbrott. Det är första gången som lagen prövats i svensk domstol.

I april 2021 upprättades en anmälan om barnäktenskapsbrott efter att polisen fått kännedom om att två 17-åringar, en pojke och en flicka, ingått äktenskap i december 2020.
Polisen samlade in bevisning i form av filmer, bilder och vittnesberättelser, bland annat ifrån en tillställning där 17-åringarna ingick ett så kallat traditionellt äktenskap.

I utredningen framkom inget som pekade mot att 17-åringarna tvingats ingå äktenskap, istället har föräldrarna tillåtit det ske vilket är ett barnäktenskapsbrott enligt ny lagstiftning från den 1 juli 2020.

”Bevisningen ledde till att föräldrarna till pojken greps och senare häktades misstänkta barnäktenskapsbrott. Om flickans föräldrar hade gjort sig skyldiga till brott gick aldrig att utreda då de var boende i Tyskland, dit flickan försvann under utredningens gång och därefter inte gick att nå”, uppger polisen i Västmanland.

Med pojkens föräldrar i häkte fortsatte utredningsarbetet och vid två större insatser förhördes familjens anhöriga som vittnen. Deras berättelser stärkte misstankarna om att 17-åringarna tillåtits ingå äktenskap.

”Berättelserna ändrades sedan vid rättegången där anhöriga istället menade att det inte handlade om en tillställning om äktenskap, utan om en välkomstfest för flickan som tagit sig från Tyskland till Sverige. Något som föräldrarna och pojken också vidhöll när de fick frågor om tillställningen.”

För att utreda om det verkligen handlade om ett äktenskap tog polisen hjälp av två externa personer med stor kunskap om bland annat barnäktenskap och den aktuella kulturen. När de förutsättningslöst tagit del av filmer, bilder och konversationer var de eniga om att pojken och flickan ingått ett så kallat traditionellt äktenskap.

Polisen berättar vidare att utlåtandena från sakkunniga tillsammans med övrig bevisning var tillräckligt för att åklagaren Jessica Wenna, som lett förundersökningen en längre tid kunde väcka åtal mot föräldrarna. Åtalet innebar att barnäktenskapsbrottet skulle prövas i svensk domstol för första gången någonsin. Och det ledde till att föräldrarna till pojken döms till villkorlig dom och dagsböter för barnäktenskapsbrott.

%d bloggare gillar detta: