Hög omsättning på personal i Fagersta och svårt att rekrytera utbildade

Under förra året rekryterade Fagersta kommun drygt 102 nya tillsvidareanställda och vid årsskiftet hade man haft ute cirka 140 annonser om tillsvidaretjänster.

Det framgår av årsredovisningen som läggs på fullmäktiges bord på måndag. De mest svårrekryterade personalgrupperna under 2021 har varit lärare, förskollärare, sjuksköterskor, undersköterskor, pedagoger samt också chefer på högre nivå.

Fagersta kommun har tagit hjälp av externa rekryteringsföretag i syfte att få hjälp med bland annat research och andra delar av processen för att lyckas.

”Vi jobbar aktivt med att marknadsföra våra arbeten, på LinkedIn och Facebook. Under förra året köptes ett nytt rekryteringsverktyg in – Varbi. Rekryteringsverktyget underlättar och stödjer rekryteringsprocessen med att jobba metodiskt med kompetensbaserad rekrytering”, påpekar kommunen.

Den bygger på att bedöma kompetens och ge kandidaterna samma förutsättningar under rekryteringsprocessen. Verktyget vägleder till att skapa rätt kravprofil samt intervjufrågor och referensfrågor vilket underlättar bedömningen och ger till kandidaten ett professionellt intryck.

Under 2021 fick Fagersta kommun mer statliga pengar för äldreomsorgslyftet, vilket gjorde att fler har fått möjlighet att studera till undersköterska på betald arbetstid. Man kommer nu att satsa på att få in personer med rätt utbildning i god tid innan nyckelpersoner slutar samt behålla personal så länge som möjligt.

Inom Fagersta kommun är det cirka 37,5 procent av samtliga tillsvidareanställda som uppskattas ha en högre utbildning utifrån yrket. Det kan till exempel vara legitimationskrav eller relevant högre utbildning. Detta är en ökning från föregående år då siffran var 33,5 procent.

Av dessa 35,7 procent utgör lärarna F-9 21,8 procent, lärare på gymnasiet allmänna ämnen 9,3 procent och förskollärare 12,2 procent. Övriga yrkeskategorier där behörighet eller legitimation krävs är bland annat socialsekreterare och sjuksköterskor.

Inom yrkeskategorier där gymnasieutbildning ger behörighet utgör undersköterskor, stödassistenter cirka 35 procent och barnskötare 13,8 procent. 80,6 procent av medarbetarna är kvinnor.

”Personalomsättning behöver i sig inte vara något negativt eftersom det också är en förutsättning för såväl kommunen som individen att utvecklas. Dock bör alla organisationer ha noggrann och kontinuerlig koll på personalomsättningen så att den inte blir för hög. En hög personalomsättning är ofta ett tecken på ohälsosamma arbetsplatser”, heter det i årsredovisningen där vikten framhålls av att behålla och utveckla den personal som redan finns i organisationen.

%d bloggare gillar detta: