Fagersta får 172 000 i kampen mot våld mot närstående

”Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter.”

Det konstaterar sociala i Fagersta som får bidrag av Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Våld mot närstående brukar öka under storhelger och polisen i Västmanland genomför nu en brottsförebyggande insats mot detta under namnet ”operation vårfrid”.

Syftet med statsbidraget är att stärka kommunernas arbete genom att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Socialförvaltningen kommer under året att rekvirera 172 032 kronor för detta arbete.
En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. 

Målet är att personer som har utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor. Samt att kommuner och regioner ska vara självförsörjande i fråga om baskunskaper om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

%d bloggare gillar detta: