Maktens inverkan på företagande i Norberg styrs av fientlighet eller okunskap

INSÄNDARE

Vad styr Socialdemokraternas och Vänsterns syn på företagsamhet? Är det fientlighet eller okunnighet? Vi föredrar att välja det senare även om vänstern ofta har tagit en ren fientligt attityd mot privat företagsamhet.

Socialdemokraternas och Vänsterns beslut den 11 april 2022 att anta en innehållslös Näringslivstrategi som inte har någon förankring hos företagen eller tidigare mål, kommer enligt vår uppfattning att cementera Norbergs kommuns placering i botten på alla tänkbara rankingar. Det kommer istället att avskräcka presumtiva företag att etablera sig i Norberg.

Det är anmärkningsvärt att vederlagda argument och sakskäl som talade emot att kommunstyrelsen skulle anta den föreslagna näringslivsstrategin aldrig bemöttes från varken socialdemokrater eller vänsterpartister. Det var helt tyst vilket styrker hypotesen om att politikerna inte var insatta i ärendet.

En sådan utveckling kan inte tillåtas få fortsätta. Hur länge skall vi tillåta att inkompetenta politiker, bara för att de har makt, skall få fortsätta rasera företagens möjligheter att etablera sig i Norberg? Förlorarna är företagen i Norberg.

Rösta på Demokraterna den 11 september!

Christer Filipsson, Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: