Snusandet ökar kraftigt bland tonåringar – ny lag ska stoppa trenden

Snusandet bland unga har ökat stadigt under de senaste tre åren. För att skydda barn och unga mot beroendet, föreslår regeringen att tobaksfria nikotinprodukter ska omfattas av en ny lag.

År 2021 var andelen elever i årskurs 9 som använde tobak (rökte och/eller snusade) 15 procent, liknande andelar sågs för både pojkar och flickor. I gymnasiet årskurs 2 var det en högre andel pojkar än flickor som använde tobak (33 respektive 28 procent).

– Vi anser att det är viktigt med en reglering på det här området. Barn och unga är särskilt känsliga för nikotinets belönande och beroendeframkallande egenskaper och därför behövs ett särskilt skydd, säger enhetschef Josefin Jonsson på Folkhälsomyndigheten.

Det finns en lång rad olika sorters snus som skiljer i innehåll och i hur de olika produkterna regleras. För att skydda barn och unga mot produkter som kan vara beroendeframkallande föreslår regeringen en ny lag och förordning, där tobaksfria nikotinprodukter regleras på i stort sett samma sätt som andra produkter på tobaksområdet. Det gäller bland annat marknadsföring, märkning och åldersgräns.

Även Folkhälsomyndigheten förespråkar att nikotinprodukter ska regleras, vilket bland annat framgått av myndighetens remissvar. Nikotin innebär hälsorisker och är starkt beroendeframkallande.

I en mindre intervjuundersökning om attityder och beteenden som Folkhälsomyndigheten har gjort beskriver ungdomar att snus används i de flesta miljöer som de rör sig i, däribland skolan och hemmet.

– Ungdomarna verkar vara medvetna om att marknadsföringen är riktad till deras åldersgrupp. De upplever nikotinsnus som fräschare, och även smaksättningen påverkar användningen, säger Josefin Jonsson.

Delar av den nya lagen som reglerar tobaksfria nikotinprodukter föreslås träda i kraft den 1 augusti i år. Riksdagen planerar att fatta beslut i juni.

%d bloggare gillar detta: