Alla är välkomna att skriva insändare i FN

KRÖNIKA

Insändare är en viktig del av den offentliga debatten. Alla demokratiska politiska partier är välkomna att skriva insändare i Fagersta Nyheter, liksom även privatpersoner.

En del politiker är mycket mer aktiva än andra oavsett om det är valår eller inte. Redaktionen tar inte ställning till budskapen i insändarna, som alltid måste vara undertecknade med namn när de kommer från partier. Vi väljer heller inte ut vissa och refuserar andra. Alla behandlas exakt lika.

Vad gäller privatpersoner finns rättigheten i svensk press att skriva under signatur, för att slippa riskera att utsättas för repressalier från exempelvis arbetsgivare för att man gått ut och berättat om missförhållanden.

Enda villkoret är att redaktören vet vem som står bakom insändaren, men är anonymitetsskyddad och det är straffbart för politiker och offentliga tjänstepersoner att efterforska vem som skrivit eller tipsat media.

Detta är en stark svensk tradition som är värd att värna istället för att, som till och med en del politiker gör, jämra sig över. Om inte den möjligheten fanns i en demokrati skulle vi få ett avsevärt tystare samhälle. Det vinner ingen på.

Ola Wahlsten, ansvarig utgivare

%d bloggare gillar detta: